Strona Główna BIP Strona Główna
Uposażenie zasadnicze
 

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką, żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje uposażenia zasadnicze w stawce miesięcznej:

 1. Podchorążemu wojskowej uczelni akademickiej lub uczelni wojskowej:
  • w pierwszym roku nauki – od 1120 zł do 1440 zł,
  • w drugim roku nauki – od 1280 zł do 1760 zł,
  • w trzecim roku nauki – od 1440 zł do 2080 zł,
  • w czwartym roku nauki – od 1600 zł do 2400 zł,
  • w piątym roku nauki – od 1760 zł do 2560 zł.

      2. Elewowi szkoły podoficerskiej – 1120 zł.