Strona Główna BIP Strona Główna
DO POBRANIA
 
Nazwa dokumentu Plik
OFERTA EDUKACYJNA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - PREZENTACJA
 NSR I SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - PREZENTACJA  
Narodowe Siły Rezerwowe Vademecum  
Narodowe Sily Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach  
Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR 
Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej  
Wniosek o powołanie do służby zawodowej  
Wniosek o zaświadczenie dot. przebiegu służby wojskowej  
Wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej  
Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniącego okresową służbę wojskową  
Informator dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych
Rozporządzenie MON z dnia 27 maja 2015r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej