Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

logo_wku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
ul. Puławiaków 12
27-600 Sandomierz


Godziny pracy:

poniedziałek:     8.00 - 16.00
wtorek – piątek: 7.30 - 15.30Telefony kontaktowe:
15 832-34-04
261-514-820


Faks:

261-514-793


Poczta e-mail:

wkusandomierz@ron.mil.pl

Kadra kierownicza
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu

Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk mgr inż. Artur GOŁĘBIOWSKI

Szef Wydziału - Zastępca
Wojskowego Komendanta Uzupełnień

mjr mgr inż. Andrzej DRZEWI
Szef Wydziału Rekrutacji
mjr dypl. inż. Zbigniew TURCZYNIAK

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat: 261-514-822
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami: 261-514-831
Szef Wydziału Rekrutacji: 261-514-841
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych: 261-514-826
Informacja - Służba przygotowawcza: 261-514-844
Informacja - Służba zawodowa: 261-514-843
Informacja - Narodowe Siły Rezerwowe: 261-514-844
Informacja - Wojska Obrony Terytorialnej: 261-514-842
261-514-841
Przydziały mobilizacyjne żołnierzy rezerwy: 261-514-836
Wystawianie duplikatów książeczek wojskowych: 261-514-835
261-514-834
Przenoszenie do rezerwy szeregowych: 261-514-834
Kursy oficerskie, podoficerskie, doskonalenia i przekwalifikowania: 261-514-835
Świadczenia osobiste i rzeczowe: 261-514-835
Reklamowanie od obowiązku służby wojskowej: 261-514-835
Wydawanie zaświadczeń do ZUS, KRUS:
- Archiwum:
- Szeregowi:
- Kadra:

261-514-843
261-514-834
261-514-835

 

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji:


  
Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów  w sprawach skarg, wniosków, petycji, listów i pism
w każdy poniedziałek
(za wyjątkiem, gdy jest to dzień wolny od pracy) w godz. 12:00-13:00 oraz 15:00-16:00
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.
 
 
 
Nasza lokalizacja: