Strona Główna BIP Strona Główna
KONTAKT
 

Godziny pracy WKU:


Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:30

we wtorki w godz. 07:30 - 17:00

 

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji:


  
Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów  w sprawach skarg, wniosków, petycji, listów i pism
w każdy wtorek
(za wyjątkiem, gdy jest to dzień wolny od pracy) w godz. 12:00-13:00 oraz 15:00-16:30
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.

 
Telefony kontaktowe:

 
tel. 15 832-34-04 lub 261-514-820
fax. 261-514-793


Kontakt e-mail:

 
Nasz adres pocztowy oraz lokalizacja:


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
ul. Puławiaków 12, 27-600 Sandomierz