Strona Główna BIP Strona Główna
Specyfika JW adm. przez WKU
 
SPECYFIKA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ WKU w SANDOMIERZU
 
 
3. BATALION RADIOTECHNICZNY W SANDOMIERZU
 
Batalion przeznaczony jest do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego oraz zabezpieczenia działań Sił Powietrznych wchodzących w skład sojuszniczego systemu rozpoznania radiolokacyjnego. Rozpoznanie radiolokacyjne realizowane jest przez ciągłą obserwację przestrzeni powietrznej.
Podstawowym sprzętem znajdującym się na uzbrojeniu jednostki jest:
- stacje radiolokacyjne;
- zautomatyzowane systemy dowodzenia;
- radiostacje.
Szkolenie kadr odbywa się w: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie i w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Ponadto jednostka zapewnia możliwość skierowania na kursy specjalistyczne w wymaganych specjalnościach.
W przypadku spełniania wymagań w zakresie posiadania potrzebnych kwalifikacji żołnierz może wystąpić z wnioskiem o skierowanie go do udziału w misjach pokojowych poza granicami RP. Żołnierze posiadający w karcie opisu stanowiska służbowego wymagania w zakresie znajomości języków obcych są kierowani na kursy językowe, a samodzielne uzyskanie wymaganej sprawności w zakresie znajomości języka obcego jest gratyfikowane finansowo.