Strona Główna BIP Strona Główna
STATUS PRAWNY
 

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu:

  • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 888 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2017 r. poz. 626.).