Strona Główna BIP Strona Główna
ZADANIA
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu jest - zgodnie z art. 14 i 24 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP - terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej, a także terenowym organem administracji wojskowej właściwym w sprawach administrowania rezerwami osobowymi.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu stanowi zasadnicze ogniwo zabezpieczające mobilizacyjne rozwinięcie jednostek wojskowych dyslokowanych na administrowanym terenie, a także z spoza tego terenu - nakazanych do uzupełnienia przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.

 

Do głównych zadań ustawowych WKU należy:

  1. Zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.
  2. Administrowania rezerwami osobowymi.
  3. Świadczeń na rzecz obrony.
  4. Współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.
  5. Rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.
  6. Realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny.
  7. Udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień.
  8. Promocji obronności i służby wojskowej.

Zadania te realizujemy na terenie 4 powiatów:
- sandomierskiego,
- opatowskiego,
- staszowskiego,
- ostrowieckiego.