Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 


Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym
Ministra Obrony Narodowej
w sprawach operacyjno - obronnych i rządowej administracji niezespolonej

Wojskowi komendanci uzupełnień wykonują w szczególności zadania z zakresu:


1. Zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

2. Administrowania rezerwami osobowymi.

3. Świadczeń na rzecz obrony.

4. Współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

5. Rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

6. Realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny.

7. Udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień.


8. Promocji obronności i służby wojskowej.

Zadania te realizujemy na terenie 4 powiatów:
- sandomierskiego,
- opatowskiego,
- staszowskiego,
- ostrowieckiego.